ПГД – Преимплантационная генетичская диагностика

ПГТ-М: моногенных заболеваний

В настоящее время используем метод Karyomapping. Исследование позволяет выявить как моногенные, так и наследственные опухолевые заболевания.

Читать далее

ПГТ-СР: структурные хромосомные отклонения

PGT strukturních chromozomových vad je vhodné pro páry, kde je u jednoho či obou partnerů prokázáno nosičství balancované translokace, či jiné strukturní přestavby chromosomů

Читать далее

ПГТ-А: анеуплоидии

Преимплантационный генетический скрининг, проводимый в течение цикла ЭКО, повышает успешность лечения путем выбора самого перспективного эмбриона.

Читать далее

Preimplantační genetické testování

Preimplantační genetické testování (PGT) je metoda, která umožňuje výběr tzv. „zdravého“ embrya bez konkrétní genetické zátěže ještě před jeho přenosem do dělohy matky. Hlavní předností takového postupu je vyloučení rizika, že plod ponese sledovanou genetickou zátěž. Pár proto nemusí řešit případná úskalí spojená s umělým přerušením těhotenství, která v praxi znamenají jak etická dilemata a psychickou zátěž pro celý pár, tak zdravotní komplikace pro ženu. Umělé přerušení těhotenství také může mít neblahý vliv na pozdější schopnost páru znovu otěhotnět.

Naše klinika se specializuje na preimplantační genetické testování (PGT) již od roku 2000, kdy jsme se stali prvním pracovištěm v České republice i ve střední a východní Evropě, kde bylo úspěšně provedeno PGT. Jako první ve střední Evropě jsme také zavedli přelomovou metodu Karyomapping. Nově také používáme sekvenování nové generace (NGS).

Od roku 2004 jsme provedli PGT-M již pro 91 odlišných monogenních chorob. Ze všech center asistované reprodukce v ČR máme nejdelší zkušenosti, které se vždy snažíme propojit s přáním a představami klientů.

Что мы предлагаем Вам?

Познакомьтесь с предоставляемыми нами услугами. Перечень услуг найдете здесь.

Лечение бесплодия

Обнаружим причину вашего бесплодия и назначим лечение, которое поможет в достижении вашей цели.

Донорство и хранение яйцеклеток i сперматозоидов

Станьте донором яйцеклеток или сперматозоидов, либо храните ваши половые клетки.

Генетика

Увеличьте свои шансы на зачатие здорового ребенка. Представляем лабораторию репродуктивной генетики, оснащенную самым современным оборудованием.

Альтернативная медицина

Решаем проблемы в комплексе. Поэтому мы предлагаем также использование методов альтернативной медицины, которые повышают ваши шансы забеременеть.

Суррогатное материнство

Обеспечим реализацию всего процесса суррогатного материнства: эмбрион биологических родителей доносит суррогатная мать.

Domluvte si nezávaznou konzultaci

Брно +420 511 158 222

Острава +420 597 822 122